THAI
   
 
   
     ผลิตภัณฑ์
 
 
AD999 II
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องชั่งน้ำหนักรุ่น AD999 II
 
 • มีระบบปรับศูนย์อัตโนมัติ Auto zero maintainance
 • ตั้งค่าอ่านละเอียดได้ตั้งแต่ 600 ถึง 100,000 Division และเลือกตำแหน่งทศนิยมได้
 • แสดงน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และอ่านละเอียดได้ถึง 1 กิโลกรัม สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
 • สามารถตั้ง วัน เดือน ปี และเวลาได้
 • สามารถคำนวณน้ำหนักสุทธิและราคาได้
 • เก็บข้อมูลการชั่ง เช่น น้ำหนักรถ น้ำหนักรวม น้ำหนักสุทธิ วันที่ เวลา ได้ 2,000 คัน และสามารถเรียกดูจำนวนรายการที่เก็บอยู่ได้
 • เก็บชื่อเป็นภาษาไทยได้ 60 ชนิด ชนิดละ 25 ตัวอักษร และสามารถเรียกดูจำนวนที่เก็บอยู่ได้
 • เก็บชื่อลูกค้าเป็นภาษาไทยได้ 220 ชื่อ ชื่อละ 25 ตัวอักษร และสามารถดูจำนวนที่เก็บอยู่ได้
 • สามารถพิมพ์บัตรชั่งโดยมีข้อมูลที่พิมพ์ได้ดังนี้
   
 • พิมพ์ชื่อหัวกระดาษเป็นชื่อเจ้าของเครื่องและรายละเอียดเป็นภาษาไทย
 • พิมพ์วัน เดือน ปี เวลา ทะเบียนรถ ลำดับที่การชั่ง ชื่อลูกค้า ชื่อสินค้า น้ำหนักรถ น้ำหนักรวม น้ำหนักสุทธิ และราคา
 • สามารถพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัสสินค้า, ชื่อลูกค้า, รหัสลูกค้า ที่เก็บไว้ได้
 • พิมพ์รายงานและยอดรวมแยกรายละเอียดตาม
   
 • ทะเบียนรถ, ชื่อลูกค้า, ชื่อสินค้า และพิมพ์แยกการซื้อ-ขาย

   
   
    มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าโดยคนไทย ความพึงพอใจคืองานบริการของเรา  
  ห้่างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์: 77/38 หมู่ 7 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร. 034-342-797-9 โทรสาร. 034-342-800 มือถือ 098-896-3442,098-890-4241,081-929-2672 E-mail : linear@ksc.th.com