THAI
   
 
   
     ผลิตภัณฑ์
   
 
PM7
   PM07
     Digital Weight Indicator

SPECIFICATION

 
 • ค่าความละเอียด 1,000,000
 • อ่านค่าน้ำหนักได้เสถียรถึง 50,000 ส่วน
 • ตัวเครื่องเป็นสแตนเลส
 • จอแสดงผลแบบ Vacuum fluorescent (VFD)
 • ตัวเลขสูง 13 มม. 7 หลัก
 • ค่าความละเอียดสูงสุด 1/100,000
 • ค่าความละเอียดภายใน 1/1,000,000
 • ค่าอ่านละเอียดที่ตั้งไว้ 1, 2, 5 ,10
 • ทศนิยม 0-4 ตำแหน่ง
 • ย่านการวัดสัญญาณขาเข้า 0-20 mV
 • การแปลงสัญญาณ A/D 24 bit sigma-delta
 • แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าโหลดเซลล์ 5 VDC จายไฟได้ 8 x 350
 • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน -10? C - 40 ? C
 • Port RS232 3 ช่อง สำหรับป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
 • แป้นพิมพ์โดมโลหะสแตนเลส
 • พลังงานไฟฟ้า 170 - 220 VAC 50Hz 0.25A

  AVAILABLE MODELS


  PM7 standard model

  แสดงน้ำหนักบนจอ และส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์ตั๋วบัตรชั่ง
  และแสดงรายงานการชั่ง  PM7-M memory model for truck scale
  รายละเอียดเพิ่มเติมจากรุ่นมาตราฐาน
   
 • หน่วยความจำเก็บได้ 10,000 รายการ
 • เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ตั๋ว
  พิมพ์ : ทะเบียนรถ วัน, เวลา, จำนวน, น้ำหนักรวม, น้ำหนักหักภาชนะ, น้ำหนักสุทธิ, ราคาต่อหน่วย,
  ราคารวม, เปอร์เซ็นต์เสีย, หัวบัตรเป็นชื่อเจ้าของ และรายงานแสดงเป็นภาษาไทย

  DOWNLOAD

  Download Brochure PM7
  Download Manual PM7
  Download Manual PM7 Memory


   
   
    มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าโดยคนไทย ความพึงพอใจคืองานบริการของเรา  
  ห้่างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์: 77/38 หมู่ 7 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร. 034-342-797-9 โทรสาร. 034-342-800 มือถือ 098-896-3442,098-890-4241,081-929-2672 E-mail : linear@ksc.th.com