THAI
   
 
   
     ผลิตภัณฑ์
   
 

เครื่องชั่งคิดราคา Cash Register Scale

CA-30A


CA-30A

เครื่องชั่งคิดราคาใช้สำหรับชั่งน้ำหนักสินค้าทั่วไป มีน้ำหนักไม่เกิน
30 กิโลกรัมพร้อมทั้งคิดราคาสินค้า และพิมพ์รายงานการขายได้     
    

SPECIFICATION

 
 • แหล่งจ่ายไฟ 220 V 50 Hz
 • จอแสดงผลแอลซีดี(LCD) แสดงผล 2 ด้าน มีจำนวน 80 คีย์ เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน
 • เชื่อมต่อพอร์ต RS232, LAN และเชื่อมต่อด้วย USB port ในการส่งข้อมูลได้
 • บันทึกรายการสินค้าได้ 5,990 รายการ
 • สามารถใช้คีย์ลัดได้ 40 รายการ
 • สามารถกำหนดและแก้ไขชื่อรายการได้
 • สามารถเลือกพิมพ์รายงานขายประจำวัน, เดือน, หรือเลือกช่วงเวลาได้
    สามารถโหลดข้อมูลบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถต่อเข้ากับลิ้นชัดเงินได้
 • ขนาดกระดาษกว้าง 55 มิลลิเมตร
 • ขนาดภาชนะสำหรับชั่ง 22 x 32 เซนติเมตร
 • ขนาดตัวเครื่องชั่่ง 33 x 33 x 12 เซนติเมตร
   
   
    มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าโดยคนไทย ความพึงพอใจคืองานบริการของเรา  
  ห้่างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์: 77/38 หมู่ 7 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร. 034-342-797-9 โทรสาร. 034-342-800 มือถือ 098-896-3442,098-890-4241,081-929-2672 E-mail : linear@ksc.th.com