THAI
   
 
   
     ผลิตภัณฑ์
   
 
PM5
PM5
Digital Weight Indicator

SPECIFICATION

 
 • ความละเอียดภายใน 100,000
 • อ่านค่าน้ำหนักได้เสถียรถึง 50,000 ส่วน
 • ตัวเครื่องหุ้มด้วยอลูมิเนียม
 • จอแสดงผล Vacuum Fluorescent (VFD)
 • ตัวเลขสูง 13 มม. 7หลัก
 • ค่าความละเอียดสูงสุด 1:100,000
 • ค่าความละเอียดภายใน 1:1,000,000
 • ขั้นอ่านละเอียด1, 2, 5 ,10
 • ทศนิยม 0-4 ตำแหน่ง
 • ย่านการว้ดสัญญาณขาเข้า 0 - 20 mV
 • A/D 24 bit sigma-delta conversion
 • แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าโหลดเซลล์ 5 VDC จ่ายไฟได้ 8 x 350
 • อุณหภมฺที่เหมาะสมในการใช้งาน 0-40? C
 • Port RS232 2 ช่อง
 • Sealed membrane keyboard
 • พลังงานไฟฟ้า 220 VAC 50Hz 0.25A

  AVAILABLE MODELS

    PM5-S standard model>
    รายละเอียดเพิ่มเติมจากรุ่นมาตราฐาน
   
 • Opto-isolated RS232

  PM5-U USB model

    รายละเอียดเพิ่มเติมจากรุ่นมาตราฐาน
   
 • 1 USB port

  PM5-M memory model for truck scale
  รายละเอียดเพิ่มเติมจากรุ่นมาตราฐาน
   
 • หน่วยความจำ 900 รายการ
   
 • เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ตั๋ว
  พิมพ์ : ทะเบียนรถ วัน, เวลา, จำนวน, น้ำหนักรวม, น้ำหนักหักภาชนะ, น้ำหนักสุทธิ, ราคาต่อหน่วย,
  ราคารวม, เปอร์เซ็นต์เสีย, หัวบัตรเป็นชื่อเจ้าของ และรายงานแสดงเป็นภาษาไทย

  DOWNLOAD

  Download Brochure PM5
  Download Manual PM5
  Download Manual PM5 Memory   
   
    มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าโดยคนไทย ความพึงพอใจคืองานบริการของเรา  
  ห้่างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์: 77/38 หมู่ 7 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร. 034-342-797-9 โทรสาร. 034-342-800 มือถือ 098-896-3442,098-890-4241,081-929-2672 E-mail : linear@ksc.th.com