THAI
   
 
   
     ผลิตภัณฑ์
   
 
WEIGHTBASE-C

WEIGHTBASE-C

DIGITAL WEIGHT INDICATOR

SPECIFICATION

 
 • จอ LCD ขนาด 180 mm x 65 mm ความละเอียด 240 x 64 Dot พร้อมไฟ Back light ในตัว
 • คีย์บอร์ดสำหรับป้อนค่าภาษาไทย – อังกฤษ ง่ายต่อการใช้งาน
 • พอร์ต RS-232 สำหรับต่อกับ Computer หรือ Remote แสดงผล จำนวน 2 ช่อง
 • ปริ้นเตอร์พอร์ต สำหรับต่อกับเครื่องปริ้นเตอร์

  FEATURE

   
 • สามารถพิมพ์บัตรชั่ง และเก็บข้อมูลของบัตรชั่งไว้ในหน่วยความจำของเครื่องได้ 1500 รายการ โดยจะเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น ลำดับการชั่ง, วันที่, เวลา, น้ำหนักชั่ง, รหัสสินค้า, รหัสลูกค้า, ราคา/กิโลกรัม, ประเภทการซื้อ-ขาย เป็นต้น
 • สามารถตั้งรหัสและชื่อของสินค้าได้ 500 รายการ โดยแต่ละรายการสามารถตั้งรหัสได้ 15 ตัวอักษร และ ตั้งชื่อได้ 50 ตัวอักษร
 • มีนาฬิกาแสดงวันที่, เวลา ในตัว
 • สามารถดูข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องว่ามีรายการชั่งไปแล้วกี่รายการ และสามารถพิมพ์เป็นบัตรชั่งออกมาดูได้
 • สามารถพิมพ์รายงานการชั่งได้ โดยสามารถเลือกพิมพ์ตามหัวข้อได้ เช่น พิมพ์จากเลขทะเบียน, พิมพ์จากชื่อสินค้า, พิมพ์จากชื่อลูกค้า, พิมพ์จากประเภทการซื้อ-ขาย เป็นต้น

  REPORT WEIGHTING

                 

  DOWNLOAD

  Download Brochure WEIGHTBASE-C
  Download Manual WEIGHTBASE-C   
   
    มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าโดยคนไทย ความพึงพอใจคืองานบริการของเรา  
  ห้่างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์: 77/38 หมู่ 7 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร. 034-342-797-9 โทรสาร. 034-342-800 มือถือ 098-896-3442,098-890-4241,081-929-2672 E-mail : linear@ksc.th.com