THAI
   
 
   
     ผลิตภัณฑ์
   
 
WEIGHTBASE-S WEIGHT BASE-S
DIGITAL WEIGHT INDICATOR

SPECIFICATION

 
 • จอแสดงผล
 • : LCD 240 x 64 dots 132 mm x 39 mm
 • ความละเอียดสูงสุด
 • : 1 /100,000
 • ความละเอียดภายใน
 • : 1 parts in 1,048,000
 • ค่าอ่านละเอียด
 • : 1, 2, 5, 10
 • ทศนิยม
 • : 0 ถึง 4 ตำแหน่ง
 • ย่านวัดสัญญาณขาเข้า
 • : 0 ถึง 20 mv
 • แรงดันไฟฟ้าป้อนโหลดเซล์
 • : 5 Vdc จ่ายไฟได้ 8x350 Ohm load cell
 • อุึณหภูมิเหมาะสมในการทำงาน
 • : -10 to 40 ? C
 • พลังงานที่ต้องการ
 • : 5 Vdc
 • การส่งข้อมูลออก
 • : 1 ช่อง พอร์ท printer , 2 ช่อง พอร์ทRS-232

  FEATURE

   
 • สามารถพิมพ์บัตรชั่ง และเก็บข้อมูลของบัตรชั่งไว้ในหน่วยความจำของเครื่องได้ 1500 รายการ โดยจะเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น ลำดับการชั่ง, วันที่, เวลา, น้ำหนักชั่ง, รหัสสินค้า, รหัสลูกค้า, ราคา/กิโลกรัม, ประเภทการซื้อ-ขาย เป็นต้น
 • สามารถตั้งรหัสและชื่อของสินค้าได้ 500 รายการ โดยแต่ละรายการสามารถตั้งรหัสได้ 15 ตัวอักษร และ ตั้งชื่อได้ 50 ตัวอักษร
 • สามารถตั้งรหัสและชื่อของลูกค้าได้ 500 รายการ โดยแต่ละรายการสามารถตั้งรหัสได้ 6 ตัวอักษร และ ตั้งชื่อได้ 25 ตัวอักษร
 • มีนาฬิกาแสดงวันที่, เวลา ในตัว
 • สามารถดูข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องว่ามีรายการชั่งไปแล้วกี่รายการ และสามารถพิมพ์เป็นบัตรชั่งออกมาดูได้
 • สามารถพิมพ์รายงานการชั่งได้ โดยสามารถเลือกพิมพ์ตามหัวข้อได้ เช่น พิมพ์จากเลขทะเบียน, พิมพ์จากชื่อสินค้า, พิมพ์จากชื่อลูกค้า, พิมพ์จากประเภทการซื้อ-ขาย เป็นต้น
 • คีย์บอร์ดสำหรับป้อนค่าภาษาไทย-อังกฤษ

  REPORT WEIGHTING

  DOWNLOAD

  Download Brochure WEIGHTBASE-S
  Download Manual WEIGHTBASE-S
   
   
    มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าโดยคนไทย ความพึงพอใจคืองานบริการของเรา  
  ห้่างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์: 77/38 หมู่ 7 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร. 034-342-797-9 โทรสาร. 034-342-800 มือถือ 098-896-3442,098-890-4241,081-929-2672 E-mail : linear@ksc.th.com